Intro, to je začátek

Intro je rádcovský kurz pořádaný střediskem Jožky Knappa. Určený je pro budoucí, či stávající rádce a rádkyně z celé Plzně.

Letos proběhl již 4. ročník Intra

Kurz úspěšně absolvovalo 21 Intronautů!

Domaslav

Fotogalerie
Fotogalerie

2. víkend

15. – 17. března

Cheb

Fotogalerie

pomocníčci


IntroTým 2024

Box

Vůdce kurzu

Chechták

Zástupce vůdce kurzu

Támhle

Užší tým

Paličák

Tajemník

Uhlík

Užší tým

Borat

Užší tým

Glum

Zdravotník

Pelikán

Užší tým, Fotograf