Jožka Knapp

Jožka Knapp (Maate)
Narozen 20.října 1900 ve Varšavě
Zemřel 5.listopadu 1944 v Terezíně – Malé pevnosti

Josef (Jožka) Knapp – Maate se narodil 20.10.1900 ve Varšavě v Polsku. Rodiče se brzy přestěhovali do Plzně, kde absolvoval obecnou i reálnou školu. Roku 1918 maturoval a nastoupil k ČSD jako čekatel výpravčího v železniční stanici Chrást. Do skautu vstoupil během studií.

Na vysvětlenou: Jméno Maate znamená v indiánském jazyce Bílý den, a to bylo skautské jméno Jožky Knappa podle hrdiny románu Jacka Londona Bílý denPodle jiné teorie vzniklo Maate zkrácením slova Mannitou.

Od vzniku Československé republiky se podílel na šíření skautingu v Plzni. Když se v létech 1922 a 1923 spojily skautské organizace v Plzni do Svazu skautů – junáků RČS, vytvořil vůdce oddílu Horních chlapců Jožka Knapp – Maate sbor (tak se říkalo tenkrát středisku ), v němž byly soustředěny 1.kmen roverů – skautů a 2.klub oldskautů. Klubovny měli v zadním traktu ve dvoře domu v Dominikánské ul. 14.

Později byly v Plzni sbory dva, v 1. Byly soustředěny skautské oddíly, jichž bylo v té době deset, ve druhém středisku byli roveři a oldskauti.

Ve třicátých létech vedl bratr Josef Knapp – Maate 1.kmen roverů – skautů „Tlupa Bílého dne“ v síle celého sboru a ten měl 3 družiny skautů, 2 družiny roverů, 1 družinu oldskautů a jednu tzv. „neuzavřenou“ družinu, která měla úlohu doplňovací. Činnost sboru byla tehdy zaměřena silně na sport a tělesnou výchovu, organizovaly se stálé i putovní tábory, putovalo se pěšky a také hodně na kolech. Vedl například ukázkový tábor župy „Bílého orla“ na jamboree v Praze nebo byl se staršími rovery na puťáku na Podkarpatské Rusi (tenkrát to byla součást Československa).

V období ohrožení Československa nacistickým Německem Jožka Knapp – Maate využívá své zkušenosti ve prospěch státu a účastní se budování Civilní protiletecké ochrany v Plzni jako velitel zpravodajské a spojovací služby. Do té zapojil také plzeňské skauty.

Pak přišla okupace Německými hitlerovskými vojáky, skautovalo se ještě nějaký čas, ale brzy přišel zákaz Junáka. Počátkem druhé světové války je v Protektorátu Čechy a Morava obnovena civilní protiletecká ochrana pod názvem „Luftschutz“ do které je Jožka Knapp – Maate povolán jako odborník. V této organizaci vytváří odbojovou skupinu která se o rok později zapojuje do plzeňského odbojového hnutí, pozdější „Druhé lehké tajné divize“.

Luftschutz se postupně mění na Požární policii začleněnou do policejních složek. Jožka Knapp – Maate pracuje na zapojení všech složek policie do odboje pro předpokládané povstání českého lidu. Podílí se na vypracování plánu obrany Plzně.

Při velkém zatýkání členů odboje je 25.června 1944 gestapem zatčen i Jožka Knapp – Maate. Uvězněn je v Malé pevnosti v Terezíně, kde na následky vysílení a mučení 5.listopadu 1944 umírá.

Po osvobození Československa je Jožka Knapp – Maate vyznamenán in memoriam „Československým válečným křížem 1939-45″, Junáckým křížem „Za vlast 1939-45″, zlatý stupeň a medailí „Za věrnost 1939-45″. Od roku 1946 je na jeho památku pořádán Memoriál Jožky Knappa.

Za války se odbojové činnosti zúčastnili i mnozí další skauti z Knappova sboru, někteří přežili a dočkali se vítězného konce války, jiní během války položili svůj život na obranu své vlasti, jak jim přikazoval skautský slib.

Zpracováno s využitím materiálů od Wapuska a výstřižků z novin.