Kdo je kdo ve skautu

Předškoláci (někdy Bobříci) jsou kluci i holky ve věku přibližně 5 – 7 let.

Vlčata jsou kluci ve věku přibližně 6-11 let.

Světlušky jsou děvčata ve věku přibližně 6-11 let .

Skauti a skautky jsou kluci a holky ve věku přibližně 12-15 let.

Roveři a rangers jsou kluci a holky ve věku přibližně 15-18 let.

Oldskauti jsou nejstarší věkovou kategorií, která pomáhá oddílu podle svých možností.

Rádce je skaut nebo skautka nebo starší člen oddílu, který zajišťuje program na schůzkách. Má na starosti děti po celou dobu schůzky. Rádcové jsou vybíráni vůdcem oddílu.

Vůdce oddílu je jmenovaný dospělý člen Junáka, který má zodpovědnost za chod celého oddílu. Musí mít splněné příslušné zkoušky. Pokud máte nějaké otázky, určitě ho neváhejte kontaktovat.

Středisko je nejnižší organizační jednotka Junáka. Sdružuje vždy několik výchovných jednotek – oddílů (obvykle sídlících nedaleko sebe). Středisko řídí středisková rada složená z volených členů a vůdců oddílů.