Bílý útes

Jsme skautský chlapecký oddíl ze střediska Jožky Knappa. Klubovnu máme na Plzeňské cestě, u dětského hřiště.

Mnoho akcí pořádáme s dívčím 10. oddílem Ookenanis, který má klubovnu vedle nás. Náš oddíl má okolo 40 členů a v roce 2019/2020 máme jednu družinu vlčat (kluci 6 – 10 let) a dvě družiny skautů
(11 – 15 let).

Program je připravován tak, aby byl pro děti zábavný a naučný. Dále je v oddíle několik roverů (starší členové), kteří oddíl vedou. Ti se aktivně zapojují při práci v oddíle i středisku a nepravidelně podnikají své akce.

Nyní naše činnost probíhá online. Snažíme se dělat maximum pro to, abychom poskytovali co nejkvalitnější výchovu, zábavu a vzdělání.

Opatření:

Opět se můžeme venku scházet! Jednotlivé schůzky probíhají v časech jako dříve. Aktuálně nejsou žádná opatření pro družinové schůzky.


Družiny (2021/2022)

Oldies

Skauti
Schůzky v pondělí od 17:00 do 19:00

Vlčata

Vlčata
Schůzky v úterý od 17:00 do 18:30

Gaučové

Skauti
Schůzky ve středu od 17:00 do 19:00

Vlčata

Papoušci
Schůzky ve čtvrtek od 17:00 do 18:30

Přidej se k nám! Nabíráme kluky od 6 do 15 let.

Novinky

Aktuality

Plánované akce

Kontaktní formulář

  Naši vedoucí

  Skautské oddíly vedou dospělí dobrovolníci, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost, program a fungování oddílu. Aby se vedoucími mohli stát, musí projít zdravotnickým a vzdělávacím kurzem, které jim přinesou rozhled, znalosti a kvalifikaci certifikovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To vše ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

  Vedoucí na to všechno nejsou úplně sami. Pomáhají jim tzv. rádci – skauti a skautky mezi 13 a 18 lety, kteří mají zájem podílet se na přípravě programu. Učí se tak spolupráci, odpovědnosti, řízení týmu nebo komunikaci.

  ONDŘEJ JAROSLAV VILD – BOX

  vůdce oddílu
  +420 739 806 221
  o.j.vild@skaut.cz

  FRANTIŠEK VÍSNER – BIHAN

  zástupce vůdce oddílu
  +420 724 502 573
  bihan@skaut.cz

  Vít klimeš – Churchill

  oddílový rádce

  Kryštof Rais – top

  člen oddílové rady

  Aleš vranovský – kokos

  rádce družiny

  Martin dusík – Joker

  rádce družiny

  TOMÁŠ KRETEK – PELIKÁN

  rádce družiny

  RICHARD SVOBODA – MAJÁK

  rádce družiny

  DAVID ŠMUCR – MELOUN

  člen oddílové rady

  DAVID RAIS – PINKEY

  podrádce družiny

  Naše klubovna

  Junák – český skaut,
  středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
  18. oddíl Bílý útes

  Plzeňská cesta 64
  Plzeň
  326 00

  Další kontakty:
  Oddílový e-mail:
  bilyutes@skauti-plzen.cz
  č. účtu: 220 020 9238 / 2010 (Fio, střediskový účet)