Jsme dívčí oddíl ze střediska Jožky Knappa Plzeň. Je nás skoro 60, máme 3 družiny světlušek, 3 skautek a 13 nadšených vedoucích. Družiny se schází každý týden na družinových schůzkách, všechny dohromady se vídáme na akcích a výpravách, které jsou zhruba jednou do měsíce. Úzce spolupracujeme s chlapeckým 18. oddílem Bílý útes, se kterým jezdíme i na letní tábory. Rády zpíváme s kytarou u ohně a zakládáme si na přátelské atmosféře v oddíle.

naše družiny

Violky

světlušky 6-9 let
středa 17:00-18:30

Elementka a ríša

Medvíďata

světlušky 9-10 let
čtvrtek 17:00-18:30

Veverka a kali
Želvičky

světlušky 11-12 let
úterý 17:00-18:30

Uhlík
Vlaštovky

skautky 13-14 let
pondělí 17:00-19:00

Poklička

Chceš se k nám přidat?

V současné době nabíráme nováčky ve věku 1. – 2. třída základní školy. Pokud máš zájem, neváhej se ozvat!

Novinky

Aktuality

Plánované akce

oddílová rada

Skautské oddíly vedou dospělí dobrovolníci, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost, program a fungování oddílu. Aby se vedoucími mohli stát, musí projít zdravotnickým a vzdělávacím kurzem, které jim přinesou rozhled, znalosti a kvalifikaci certifikovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To vše ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Vůdkyně na to všechno nejsou úplně samy. Pomáhají jim tzv. rádkyně – členky oddílové rady, které připravují program. Učí se tak spolupráci, odpovědnosti, řízení týmu nebo komunikaci.

ELEMENT
Zuzana Judová

vůdkyně oddílu

KARAMELKA
Andrea Hromiaková

zástupkyně vůdkyně oddílu

BREN
Alžběta Holá

členka oddílové rady

CELÍ
Jana Lisková

členka oddílové rady

KLEOPATRA
Magda Dusíková

rádkyně družiny Kapek

KROSNÍK
Laura Löwy

členka oddílové rady

POKLIČKA
Michaela Urbanová

rádkyně družiny Vlaštovek

RÁČEK
Berenika Hlaváčková

správkyně klubovny

VEVERKA
Kateřina Bočková

rádkyně družiny Medvíďat

STROMÍK
Monika Holá

členka oddílové rady

TIC TAC
Lucie Raisová

rádkyně družiny Slunečnic

UHLÍK
Barbora Grulichová

rádkyně družiny Želviček

KALI
Tatiana Drncová

podrádkyně družiny Medvíďat

Kde nás najdete

Junák – český skaut,
středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
10. oddíl Ookenanis
Plzeňská cesta 62
Plzeň
326 00

+420 775 533 955
vůdkyně oddílu
Zuzana Judová (Element)

ookenanis@skauti-plzen.cz