Jsme dívčí oddíl ze střediska Jožky Knappa Plzeň. Je nás skoro 60, máme 2 družiny světlušek, 3 skautek a 13 nadšených vedoucích. Družiny se schází každý týden na družinových schůzkách, všechny dohromady se vídáme na akcích a výpravách, které jsou zhruba jednou do měsíce. Úzce spolupracujeme s chlapeckým 18. oddílem Bílý útes, se kterým jezdíme i na letní tábory. Rády zpíváme s kytarou u ohně a zakládáme si na přátelské atmosféře v oddíle.

naše družiny

Medvíďata

světlušky 8-9 let
čtvrtek 17:00-18:30

Veverka a Kali
Želvičky

světlušky 10-11 let
úterý 17:00-18:30

uhlík
Vlaštovky

skautky 12-13 let
pondělí 17:00-19:00

Poklička
Kapky a Slunečnice

skautky 14-16 let
středa 17:00-19:00

Kleopatra a Tic tac

Chceš se k nám přidat?

V současné době nováčky nepřibíráme, ale můžeš se zapsat na čekací listinu. Až se nějaké místečko uvolní, ozveme se ti!

Novinky

Aktuality

  • Závěrečná oddílovka
    Společně se u ohně rozloučíme s oddílovým rokem a hurá na tábory!
  • Závěrečné výpravy
    V termínu 17. – 19. 6. nás čekají závěrečné výpravy. Skauti a skautky navštíví naše tábořiště u Úterý. Světlušky a vlčata se vydají do Neznašov a okolí.

Plánované akce

oddílová rada

Skautské oddíly vedou dospělí dobrovolníci, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost, program a fungování oddílu. Aby se vedoucími mohli stát, musí projít zdravotnickým a vzdělávacím kurzem, které jim přinesou rozhled, znalosti a kvalifikaci certifikovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To vše ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Vedoucí na to všechno nejsou úplně sami. Pomáhají jim tzv. rádci – skauti a skautky mezi 13 a 15 lety, kteří mají zájem podílet se na přípravě programu. Učí se tak spolupráci, odpovědnosti, řízení týmu nebo komunikaci.

ELEMENT
Zuzana Judová

vůdkyně oddílu

KARAMELKA
Andrea Hromiaková

zástupkyně vůdkyně oddílu

BREN
Alžběta Holá

členka oddílové rady

CELÍ
Jana Lisková

členka oddílové rady

KLEOPATRA
Magda Dusíková

rádkyně družiny Kapek

KROSNÍK
Laura Löwy

členka oddílové rady

POKLIČKA
Michaela Urbanová

rádkyně družiny Vlaštovek

RÁČEK
Berenika Hlaváčková

správkyně klubovny

VEVERKA
Kateřina Bočková

rádkyně družiny Medvíďat

STROMÍK
Monika Holá

členka oddílové rady

TIC TAC
Lucie Raisová

rádkyně družiny Slunečnic

UHLÍK
Barbora Grulichová

rádkyně družiny Želviček

KALI
Tatiana Drncová

podrádkyně družiny Medvíďat

Kde nás najdete

Junák – český skaut,
středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
10. oddíl Ookenanis
Plzeňská cesta 62
Plzeň
326 00

+420 775 533 955
vůdkyně oddílu
Zuzana Judová (Element)

ookenanis@skauti-plzen.cz