Jsme dívčí oddíl ze střediska Jožky Knappa Plzeň. Je nás skoro 60, máme 2 družiny světlušek, 2 skautek a 16 nadšených vedoucích. Družiny se schází každý týden na družinových schůzkách, všechny dohromady se vídáme na akcích a výpravách, které jsou zhruba jednou do měsíce. Úzce spolupracujeme s chlapeckým 18. oddílem Bílý útes, se kterým jezdíme i na letní tábory. Rády zpíváme s kytarou u ohně a zakládáme si na přátelské atmosféře v oddíle.

naše družiny

Sasanky

světlušky 6 – 8 let
čtvrtek 17:00 – 18:30

Tic a šmudla
Violky

světlušky 8 – 10 let
středa 16:30 – 18:00

RÍŠA A HUSKY
Medvíďata

světlušky 11 – 12 let
úterý 17:00 – 18:30

KALI A VEVERKA
Apoidey

skautky 13 – 14 let
středa 17:00 – 19:00

Uhlík a červík
Vlaštovky

skautky 14 – 15 let
pondělí 17:00 – 19:00

babočka a sushi

Chceš se k nám přidat?

V současné době nabíráme nováčky ve věku 1. – 2. třída základní školy. Pokud máš zájem, neváhej se ozvat!

Novinky

Aktuality

  • Závěrečné výpravy
    Světlušky a vlčata vyrazí za divočinou. Pozor, jako správní dobrodruzi budeme spát v lese pod plachtou! Pro skautky a skauty jako již každoročně výlet na naše milované a přes rok zapomenuté tábořiště!
  • Oddílový výlet
    Pojďte s námi prozkoumat krásy jarní přírody!

Plánované akce

oddílová rada

Skautské oddíly vedou dospělí dobrovolníci, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost, program a fungování oddílu. Aby se vedoucími mohli stát, musí projít zdravotnickým a vzdělávacím kurzem, které jim přinesou rozhled, znalosti a kvalifikaci certifikovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To vše ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Vůdkyně na to všechno nejsou úplně samy. Pomáhají jim tzv. rádkyně – členky oddílové rady, které připravují program. Učí se tak spolupráci, odpovědnosti, řízení týmu nebo komunikaci.

ELEMENT
Zuzana Judová

vůdkyně oddílu

KARAMELKA
Andrea Hromiaková

zástupkyně vůdkyně oddílu

BREN
Alžběta Holá

členka oddílové rady

HUSKY
Klára Pavlíková

podrádkyně družiny Violek

KLEOPATRA
Magda Dusíková

členka oddílové rady

KROSNÍK
Laura Löwy

členka oddílové rady

BABOČKA
Veronika Vollerová

rádkyně družiny Vlaštovek

RÁČEK
Berenika Hlaváčková

správkyně klubovny

VEVERKA
Kateřina Bočková

podrádkyně družiny Medvíďat

SUSHI
Tina Šonková

podrádkyně družiny Vlaštovek

TIC TAC
Lucie Raisová

rádkyně družiny Sasanek

UHLÍK
Barbora Grulichová

rádkyně družiny Apoidey

KALI
Tatiana Drncová

rádkyně družiny Medvíďat

KLACÍK
Emma Svobodová

členka oddílové rady

RÍŠA
Anna Boříková

rádkyně družiny Violek

ČERVÍK
Veronika Kadlecová

podrádkyně družiny Apoidey

ŠMUDLA
Eliška Boříková

podrádkyně družiny Sasanek

Kde nás najdete

Junák – český skaut,
středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
10. oddíl Ookenanis
Plzeňská cesta 62
Plzeň
326 00

+420 775 533 955
vůdkyně oddílu
Zuzana Judová (Element)

ookenanis@skauti-plzen.cz