Naše činnost

…zábava s dobrou partou kamarádů…

Ve Skautu najdou děti a mladí lidé kamarády, z nichž se mohou stát přátelé na celý život. Skauti tu jsou pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě.

Skauti se dělí do pěti skupin podle věku tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím. Jsou to: předškoláci (4-6 let), vlčata a světlušky (6-11 let), skauti a skautky (10 – 15 let), roveři a rangers (15 – cca 24 let) a oldskauti (nejstarší skauti).

hry

Program v každé věkové kategorii je připravován tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Předškoláci se teprve rozhlíží po světě, hrají první jednoduché hry, věnují se rukodělkám…a hledají si první kamarády. Vlčata a světlušky, neboli děti, které jsou velmi hravé a poznávají svět, provází na jejich cestě pohádkové příběhy. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků a jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a zodpovědnosti. Roveři a rangers si v rámci svého programu snaží najít vlastni cestu životem a mnozí z nich se podílí na přípravě programu pro mladší. Oldskauti se také mohou podílet na přípravě programu, jde však o skupinu, která obvykle už nemá tolik času a tak se snaží podporovat činnost oddílů podle svých možností.

…plno užitečných dovedností pro dnešní svět…

img00010-1

Skauting je největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi na světě – mezi skauty je čtyřicet milionů dětí, mladých lidí i dospělých. Toto hnutí jim umožňuje žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou a také způsobem, jak poznávat nové věci.

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi i schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým…

Skauting učí umění se o sebe postarat, poradit si v náročných situacích, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít zodpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje.

…spousta pestrých zážitků…

Ve Skautu si člověk sáhne na GPS, foťák, zkusí si zahrát divadlo, vylézt horolezeckou stěnu, učí se poskytnout první pomoc, batikovat, hrát softbal, vařit i sjíždět vodu. Důležité je to, co se člověk naučí mimochodem – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věci, ne jejich pozorovatelem….

Skauting – to je Parta a Příležitost