2019

Tábor – Rádio 2019

Celotáborový příběh

Večer třetího dne se na louce před táborem konal koncert slavné hudební skupiny Queen. Koncert byl však zhruba po třech písničkách přerušen nějakým maniakem, který volal, ať běžíme za ním, a že nezbývá moc času. Vydali jsme se tedy za ním a běželi do té doby, než jsme dorazili na mýtinu v lese, kde stál takový podivný stroj, z kterého vedlo několik hadiček s dýchacími maskami na koncích. Bez dalšího vysvětlování nám řekl, ať si nasadíme masky. Poté, co si všichni nasadili masky, zmáčkl tam nějaké tlačítko na tom přístroji. Po chvíli nám řekl, že vše je ok, a že se můžeme vrátit do tábora. Posléze jsme zjistili, že ten stroj bys stroj času a že jsme se v čase vrátili, abychom zabránili katastrofě.

Středověk

Když jsme se vrátili do tábora, zjistili jsme, že nás stroj přesunul do středověku. Potkali jsme zdejšího barona, a ten nám řekl, že si náš rod musí udělat erb. Rozdělili jsme se tedy do skupin a dali se do práce. Poté, co jsme byli hotovy, přišlo na prezentování. Každá skupina odprezentovala svůj výtvor a poté přišlo hodnocení od poroty. Rozdávali se tři ceny a to: nejhezčí erb, nejlepší příběh, nejlepší nápad.

Doba komunismu

Po dalším přenosu strojem v čase jsme se dostali do doby komunismu a pomáhali jsme třem skautům postavit bunkr v lese. Několikrát jsme se při stavbě museli schovat před komunistickými hlídkami. Při odpolední hře jsme museli ukrást a schovat bedny se zásobami a municí, zatímco naše podsady kontrolovaly hlídky. K večeru jsme slyšeli výstřely a zjistili, že bunkr byl prozrazen. (Jednalo se o přiblížení akce Jizera)

Pravěk

Jednoho odpoledne k nám přiběhli dva polonazí muži (Churchill, Bihan) a jedna polonahá žena (Kara) a začali mlít něco o mamutovi. Začali jsme si tedy vyrábět zbraně, kterými mamuta ulovíme. Poté co jsme zbraně vyrobili, museli je ti divoši vyzkoušet, což vypadalo tak, že je vzali do ruky a začali s nimi mlátit do země, dokud se nerozpadly. Když jsme byli všichni hotovi se zbraněmi, položili jsme je na zem, přikryli plachtou a šli dělat pravěké malby.

Čína

Čínský den začal tím, že jsme šli na louku hledat kusy rozbitého talíře a papírky s různými zajímavostmi o Číně. Den jsme zakončili velkým průvodem, na který jsme si všichni vzali naše červené šátky. Průvod to byl prvotřídní, měli jsme s sebou i draka.

Budoucnost

Když jsme se objevili v budoucnosti, pomáhali jsme připravit výstavu.

Zakončení

Když jsme se konečně přenesli do správného času, měli jsme za úkol najít a zastavit šíleného vědce, který chtěl zničit celý svět. Najít jsme ho měli na pouti pomocí indicií, které jsme dostávali od jiných zaměstnanců na pouti. Šíleného vědce se nám povedlo najít a zachránit tím svět

Zapsal: Joker

Výprava na jeden den a dvě noci

V pátek 21. října v 16:40 jsme se sešli na hlavním nádraží v Plzni, abychom se vydali na třídenní výpravu do Prahy. Na cestu do kluboven jsme se rozdělili do několika malých skupinek přibližně po 6 lidech, z naší skupiny si pamatuji už jen Kleo, Ťapku a Venty. Cestou jsme navíc nesli Dementýnu. Dementýna byla pytel buřtů, který jsme další den snědli k večeři. Neměla nohy, ruce ani obličej, ale měli jsme jí rádi, a navíc všem chutnala. Když jsme přišli do klubovny byla už většina skupin na místě, ale naštěstí jsem se vešel mezi Mustanga a Michala (Datexe). Potom co jsme se najedli jsme šli vedle ke skautkám, kde jsme si zahráli městečko Grunnenwald. Poté co jsme dohráli jsme vyrazili na večerní procházku ke Karlovo mostu.

Druhý den jsme se vypravili do poštovního muzea, kde jsme se rozdělili do dvou skupin, ve kterých jsme šli dovnitř. Když jsme si prošli celou výstavu, zamířili jsme na blízké dětské hřiště, na kterém jsme si jako velký kluci a holky hráli na prolézačkách. Když se obě skupiny znova sešli, prošli jsme se na nedaleký ostrov Štvanice, kde jsme se v parku naobědvali. Cestou se mi podařilo získat několik naprosto úžasných dlažebních kostek (který jsem pak někde zahodil xd) a jako dárek jsem k večeři dostal další dvě. Skautky šli na Petřín, zvědové šli delší trasu (kam to netuším) a mi jsme prošli zkrácenou trasu, na které jsme kromě návštěvy McDonaldu a NewYorkeru občas dělali i něco smysluplného. Po příchodu jsme připravovali buřtguláš (sbohem Dementýno), který všem chutnal (víceméně). Potom nás čekala další procházka noční Prahou, kam, to už si nepamatuji, ale myslím že jsme navštívili Staroměstské náměstí.

Ráno posledního dne jsme měli vánočku s džemem a máslem. Po snídani jsme se po skupinách vydali na Neviditelnou výstavu, na které jsme poznali běžný život slepců. Tentokrát byl v mojí skupině Michal, Mustang, Ťapka Pif Paf a Támhle. Po výstavě jsme si jako velký kluci skládali lega. Potom už byl čas vrátit se na oběd. K obědu jsme měli špagety s kečupem, který vařili skautky. Jelikož jsme měli už od rána sbaleno, čekalo nás jen zhodnocení výpravy a úklid klubovny. Poté jsme si vzali krosny a šli na hlavní nádraží. Cesta domů uběhla rychle, a tak jsme do Plzně dojeli ještě za světla. Konec.

Zapsal: Pinky

Zahajovací Výprava 2019

Sešli jsme se na zastávce autobusu 51. Když jsme dorazili na místo, chystali jsme se na výstup k rotundě svatého Petra a Pavla. Na kopci se nás Žuch tázal, jaký program chceme na oddílovku, a my odpověděli nože. Potom byl program a po něm oběd a po něm zase program (a při programu lilo jako z konve).