Bílá střela

Jsme oddíl mladších členů, který svou činností plní radostí duše dětské členské základny a neméně též dospělým. Jsme věrní a hrdí své historii a tradicím.

Dospělí čekají celý týden na pátek, celý rok na léto a celý život na štěstí. Děti nemají čas na blbosti. Jsou šťastné teď.

Družiny

Ostříži

Dantes

Vydry

Markétka

Rysové

družina dospělých členů

Rackové

družina dospělých členů

Novinky

Aktuality

Plánované akce

Aktuálně neprobíhá běžná skautská činnost.

Naši vedoucí

Skautské oddíly vedou dospělí dobrovolníci, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost, program a fungování oddílu. Aby se vedoucími mohli stát, musí projít zdravotnickým a vzdělávacím kurzem, které jim přinesou rozhled, znalosti a kvalifikaci certifikovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. To vše ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Vedoucí na to všechno nejsou úplně sami. Pomáhají jim tzv. rádci – skauti a skautky mezi 13 a 15 lety, kteří mají zájem podílet se na přípravě programu. Učí se tak spolupráci, odpovědnosti, řízení týmu nebo komunikaci.

Padák
Vladimír Singer

vedoucí oddílu

Silver
JAN JANDURA

zástupce vedoucího oddílu

Kvapník
Martin Polák

rádce oddílu

Ladislav
Ladislav Matouš

rádce oddílu

Kde nás najdete


Junák – český skaut,
středisko Jožky Knappa Plzeň, z. s.
14. oddíl Bílá střela
Hluboká 19
Plzeň
326 00


+420 702 298 697
vladimir.singer@seznam.cz

Vladimír Singer
vůdce oddílu