Naše historie

1945
 • Hadži zakládá Bílou střelu – první schůzka oddílu v sobotu 23. června 1945
  • 3 tábory u Mže a ve Svojšíně
1949
 • Likvidace a zákaz junácké organizace
  • Při likvidaci junácké organizace je v Bílé střele 35 dětí
  • Bílá střela přichází o kompletní táborové vybavení a klubovnu pod sv. Mikulášem
  • Bílá střela pokračuje v ilegalitě v Plzni do roku 1955
  • Bílá střela pokračuje v ilegalitě pod vedením Hadžiho v Praze do roku 1958
1968
 • Hadži obnovuje Bílou střelu – zahajovací schůzka 6. května 1968
  • 3 tábory ve Svojšíně
  • Formou brigád získává Bílá střela peníze na táborové vybavení, dotace neexistují
1969
 • Hadži zajišťuje pozemek pro stavbu klubovny v Hluboké ulici, vypracuje projektovou dokumentaci, získává stavební povolení a Bílá střela začíná stavbu klubovny
1970
 • Likvidace a zákaz junácké organizace
  • Při likvidaci junácké organizace je v Bílé střele 28 dětí
  • Bílá střela přichází o klubovnu v Hluboké ulici a kompletní táborové vybavení
  • Část oddílu pokračuje pod vedením Robina jako klub časopisu ABC
1984
 • Neoficiální rodinný skauting
  • Rodiny s malými dětmi ve věku 1 až 3 roky, většina rodin z Bílé střely, Modré střely, Kotvy a Jižního kříže
  • 3 tábory ve Zdemyslicích u Bobří říčky Úslavy
1988
 • Vytvoření družiny Rysů
  • Družinu Rysů vede Robin a Šutr, celkem 12 dětí
  • Předškolní děti z neoficiálního rodinného skautingu
  • Družina Rysů pracuje při vodáckém oddíle Kotva v Doudlevcích
  • 1 tábor ve Zdemyslicích u Bobří říčky Úslavy
1990
 • Robin a Šutr obnovují Bílou střelu
  • Geňa obnovuje Bílou střelku
  • Hadži zakládá oldskautský klub
  • Hadži získává od tehdejšího SSM zpět klubovnu a Robin pozemek pod klubovnou
  • Práce na opravě zdevastované klubovny, veškerý materiál dodávají členové oddílu a jejich rodiče z vlastních zdrojů, dotace neexistují
  • Bílá střela a Bílá střelka spolu s rodiči a oldskauty jezdí na lesní brigády, za vydělané peníze jsou nakoupeny podsadové stany, plachta pro kuchyni a stany s podlážkou Start, je splacena půjčka
  • Bílá střela a Bílá střelka společně pořádají pro veřejnost jarní a podzimní běhy Homolkou, závody v uzlování a soutěže ve zpěvu Skautské zpívánky
  • 10 táborů ve Zdemyslicích u Bobří říčky Úslavy, Radkovicích a Neuschönau
2000
 • Oba oddíly předány novému vedení
  • 55. oddíl Bílá střela byl předán s 30 dětmi
  • 55. dívčí oddíl Bílá střelka byl předán s 13 dětmi
  • Oba oddíly byly předány s vybavenou klubovnou a úplným a funkčním táborovým vybavením
  • Bílá střelka zaniká
  • Bílá střela přechází z 5. střediska Střela do 1. střediska Jožky Knappa a to s vybavenou klubovnou a úplným táborovým vybavením
  • Pokles členské základny zejména vlčat a světlušek
  • 12 táborů, později pro nedostatek dětí spolu s 15. oddílem Žlutý útes
  • Ukončení aktivit pro veřejnost, včetně tradičních Skautských zpívánek
  • V roce 2013 ukončení činnosti oddílu pro minimum členské základny a nezájem o vedení oddílu
2013
 • Padák spolu se Silverem obnovují 11. oddíl Bílá střela jako oddíl rodinného skautingu
  • Robin spolu se Šutrem, Vokounem, Timem, Geňou a Hadžim počínají aktivně pracovat v 13. OS klubu Bílá střela
2014
 • Společný tábor 11. oddílu rodinného skautingu a 13. OS klubu na Brdech v Nových Mitrovicích
  • Spolu s 11. oddílem rodinného skautingu obnovuje 13. OS klub tradici skautského zpravodajského závodu Knappův memoriál pro dospělé
2015
 • Společný tábor 11. oddílu rodinného skautingu a 13. OS klubu na Šumavě v Hamrech
  • Bílá střela společně s OS klubem opravují zanedbanou klubovnu a provádí zateplování stropu
  • Oldskauti pořádají první ročník Podzimního brdského toulání.
2016
 • Společný tábor 11. oddílu rodinného skautingu a 13. OS klubu ne hradě Schweppermannsburg, Bavorsko – Tábor pod hradní věží.
2017
 • Oldskauti pořádají v Hamrech na Šumavě několik setkání oldskautů Bílé střely a oldskautů GSG z bavorského Rosenbergu.
 • Vícedenní výprava oldskautů  Bílé střely a GSG z Rosenbergu do Berlína.
 • Společný tábor 11. oddílu rodinného skautingu a 13. OS klubu v Hamrech na Šumavě – Tábor studených vod.
2018
 • Obnovení oddílu Bílá střelka jako oddílu rodinného skautingu.
 • Oldskauti  putují dlouhodobě po stopách Jana Blažeje Santiniho – Aichela
 • Výprava oldskautů  Bílé střely a GSG z Rosenbergu do Bayrischen Landtag v Mnichově
 • Plavba po Dunaji z Neustad an der Donau do Kelheim
 • Účast oldskautů na pátém národním oldskautském  jamboree v Miletíně.
 • Společný tábor 11. oddílu rodinného skautingu, 14. oddílu skautů a 13. OS klubu v národním parku Vápencové Alpy, Rakousko – Tábor u medvědí řeky
 • Oldskauti pořádají Šumavské toulky.
2019
 • Zajištěni workshopu práce s dřevem a základů vyřezávání pro Skautský institut.
 • Účast na oslavách třiceti let trvání skautingu Sankt Georg v Rosenbergu.
 • Společný tábor 11. oddílu rodinného skautingu, 14. oddílu skautů a 13. OS klubu v bavorském národním parku, Neuschönau, Bavorsko – Tábor na pašerácké stezce.
 • Oldskauti pořádají na skautské základně Bílý orel Podzimní Šumavské zadumání
2020
 • Rok sedmdesátého pátého výročí založení B9lé střely.
 • Vzpomínková pouť všech oddílů Bílé střely a odhalení pamětní desky na bratra Šutra na Brdech
 • Společný tábor 11. oddílu rodinného skautingu, 14. oddílu skautů v Hamrech na Šumavě – Tábor Královácké strže.
 • Krátký tábor 13. klubu oldskautů v Hamrech na Šumavě spolu s oldskauty GSG Rosenberg.