Tábory 2021

Jak už je naším dobrým zvykem, tak i letos budeme pro naše členy připravovat letní tábory plné dobrodružství, přátelství, poznání a zábavy!

Tábory jsou společné pro 18. a 10. oddíl, ale jsou rozdělené podle věkových kategorií, to znamená, že jeden tábor bude pro skauty a skautky a druhý tábor bude pro vlčata a světlušky. Oba tyto tábory proběhnou v první polovině července. Zatím bohužel nejsme schopni vzhledem ke zmatečné situaci určit přesné termíny a místa táborů. Můžeme Vám zaručit alespoň rozptyl, ve kterém se budou jednotlivé tábory konat:
skauty a skautky proběhne v termínu mezi 3. – 21. červencem
vlčata a světlušky bude realizován mezi 1. – 16. červencem.

Nyní je spuštěno předběžné přihlašovaní na oba tábory prostřednictvím tohoto dotazníku.