Co je to skauting

Vytvořeno: neděle 15. březen 2009 16:09 Napsal Lukáš Szabó

...zábava s dobrou partou kamarádů...

Ve Skautu najdou děti a mladí lidé kamarády, z nichž se mohou stát přátelé na celý život. Skauti tu jsou pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě.

Skauti se dělí do pěti skupin podle věku tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím. Jsou to: předškoláci (4-6 let), vlčata a světlušky (6-11 let), skauti a skautky (10 - 15 let), roveři a rangers (15 - cca 24 let) a oldskauti (nejstarší skauti).

hryProgram v každé věkové kategorii je připravován tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Předškoláci se teprve rozhlíží po světě, hrají první jednoduché hry, věnují se rukodělkám...a hledají si první kamarády. Vlčata a světlušky, neboli děti, které jsou velmi hravé a poznávají svět, provází na jejich cestě pohádkové příběhy. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků a jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a zodpovědnosti. Roveři a rangers si v rámci svého programu snaží najít vlastni cestu životem a mnozí z nich se podílí na přípravě programu pro mladší. Oldskauti se také mohou podílet na přípravě programu, jde však o skupinu, která obvykle už nemá tolik času a tak se snaží podporovat činnost oddílů podle svých možností.

...plno užitečných dovedností pro dnešní svět...

img00010-1

Skauting je největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi na světě - mezi skauty je čtyřicet milionů dětí, mladých lidí i dospělých. Toto hnutí jim umožňuje žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou a také způsobem, jak poznávat nové věci.

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností - schopnost mluvit před lidmi i schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým...

Skauting učí umění se o sebe postarat, poradit si v náročných situacích, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít zodpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje.

...spousta pestrých zážitků...

Ve Skautu si člověk sáhne na GPS, foťák, zkusí si zahrát divadlo, vylézt horolezeckou stěnu, učí se poskytnout první pomoc, batikovat, hrát softbal, vařit i sjíždět vodu. Důležité je to, co se člověk naučí mimochodem - že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věci, ne jejich pozorovatelem....

Skauting - to je Parta a Příležitost